Översättningar

Just nu har vi många bollar i luften på kontoret, en av dem är att översätta folders och annat material till svenska. Vi gör även många workshops för skolor och föreningar för att fler ska få se vad slackline är. Vi sitter även och skriver riktlinjer till måttboken, där vi beskriver och förklarar vad man ska tänka på när man kör slackline, när kommuner gör nybyggen eller renoverar är det dessa riktlinjer vi skriver nu som de kommer läsa.

Allt vi gör presenterar vi i första hand för en slacklinekommitté som är med och hjälper oss att gå i rätt riktning med projektet, skulle du vara intresserad av att vara med i kommittén så hör av dig till Jack eller Jonas!